1. Postępowanie ZP/DT/63/20
Z dnia: 2020-07-15, Termin składania ofert: 2020-07-24 09:00

Dialog techniczny dotyczący dostawy rezonansu magnetycznego. /Termin składania wniosków o uczestnictwo w dialogu: 20.07.20 godz. 10:00 /Przewidywany termin złożenia propozycji ofertowych: 24.07.20 godz. 09:00

2. Postępowanie ZP/DT/64/20
Z dnia: 2020-07-15, Termin składania ofert: 2020-07-24 09:00

Dialog techniczny dotyczący dostawy tomografu komputerowego. /Termin składania wniosków o uczestnictwo w dialogu: 20.07.20 godz. 10:00 /Przewidywany termin złożenia propozycji ofertowych: 24.07.20 godz. 09:00