Postępowanie ZP/2501/129/19
Z dnia: 2019-11-28, Termin składania ofert: 2020-01-17 10:00

Leki stosowane w chemioterapii


Części postępowania:
 • 1. P1 - Fluorouracyl
 • 2. P2 - Cyclophosphamid 1000 mg
 • 3. P3 - Doksorubicyna
 • 4. P4 - Cisplatyna
 • 5. P5 - Bleomycyna
 • 6. P6 - Oksaliplatyna
 • 7. P7 - Winorelbina koncentrat
 • 8. P8 - Winorelbina
 • 9. P9 - Lapatynib
 • 10. P10 - Cetuksimab
 • 11. P11 - Melfalan
 • 12. P12 - Chlorambucyl
 • 13. P13 - Karboplatyna
 • 14. P14 - Rytuksymab
 • 15. P15 - Trastuzumab sc
 • 16. P16 - Paklitaksel
 • 17. P17 - Topotekan
 • 18. P18 - Imatynib
 • 19. P19 - Gemcytabina
 • 20. P20 - Docetaksel
 • 21. P21 - Cytarabina
 • 22. P22 - Epirubicyna
 • 23. P23 - Folinian wapnia
 • 24. P24 - Winkrystyna
 • 25. P25 - Metotreksat iv
 • 26. P26 - Metotreksat po
 • 27. P27 - Etopozyd
 • 28. P28 - Fludarabina iv
 • 29. P29 - Trastuzumab iv
 • 30. P30 - Bewacyzumab
 • 31. P31 - Dakarbazyna
 • 32. P32 - Aprepitant
 • 33. P33 - Mesna
 • 34. P34 - Dopęcherzowa szczepionka BCG
 • 35. P35 - Bendamustyna
 • 36. P36 - Bortezomib
 • 37. P37 - Azacytydyna
 • 38. P38 - Anagrelid
 • 39. P39 - Winblastyna
 • 40. P40 - Mitomycyna
 • 41. P41 - Rasbirikasa
 • 42. P42 - Pertuzumab
 • 43. P43 - Typiracyl + triflurydyna
 • 44. P44 - Panitumumab
 • 45. P45 - Fludarabina po
 • 46. P46 - Cyclophosphamid 200 mg
Załączniki: