Postępowanie ZP/2501/147/19
Z dnia: 2020-01-08, Termin składania ofert: 2020-01-20 10:00

Produkty lecznicze z nierozstrzygniętego postępowania 2501/100/19


Części postępowania:
 • 1. Epoetyna beta
 • 2. Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego zawierajacy witaminę D3
 • 3. Immunoglobulina ludzka cz 1
 • 4. Immunoglobulina ludzka cz 2
 • 5. Karbachol
 • 6. Klej tkankowy
 • 7. Preparat o działaniu przeczyszczającym
 • 8. Tiopental
 • 9. Różne cz 1
 • 10. Różne cz 2
 • 11. Opatrunek z chlorhexydyną