Postępowanie ZP/2501/03/20
Z dnia: 2020-01-23, Termin składania ofert: 2020-02-18 10:00

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie”


Części postępowania:
  • 1. Etap I Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie”
  • 2. Etap II Dostawa i montaż dwóch kotłów niskoparametrowych na gaz ziemny
Załączniki: