Postępowanie ZP/2505/08/20
Z dnia: 2020-01-28, Termin składania ofert: 2020-02-05 10:00

Materiały eksploatacyjne dla Centralnej Sterylizatorni


Części postępowania:
  • 1. Materiały opakowaniowe do sterylizacji
  • 2. Testy kontroli procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji