Postępowanie ZP/2501/14/20
Z dnia: 2020-02-28, Termin składania ofert: 2020-03-13 10:00

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej, wraz z wymaganymi uzgodnieniami do zadania: Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na wykonanie modernizacji pomieszczeń: Etap I - Modernizacja Oddziału Neurologicznego i Oddziału Chirurgii Ogólnej, Etap II - Utworzenie Ośrodka Udarowego


Części postępowania:
  • 1. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej