Postępowanie ZP/2501/31/20
Z dnia: 2020-03-20, Termin składania ofert: 2020-04-03 10:00

Urządzenia do pomiarów FFR i IVUS


Części postępowania:
  • 1. cewniki do FFR + IVUS
  • 2. prowadniki do FFR + sondy do IVUS
Załączniki: