Postępowanie ZP/2501/30/20
Z dnia: 2020-03-25, Termin składania ofert: 2020-04-10 10:00

dostawa materiałów zużywalnych ,odczynników do diagnostyki laboratoryjnej


Części postępowania:
  • 1. P1 materiały zużywalne sprzęt laboratoryjny
  • 2. P2 pipety mechaniczne
  • 3. P3 materiały zużywalne do badań w serologii
  • 4. P4 odczynniki do hematologii
  • 5. P5 odczynniki do analityki ogólnej
  • 6. P6 olejek immersyjny A1.04699.0500 do mikroskopu hematologicznego
  • 7. P7 odczynniki chemiczne dodatkowe specjalne
  • 8. P8 Odczynniki do szybkiej diagnostyki (1)
  • 9. P9-odczynniki do szybkiej diagnostyki (2)