Postępowanie ZP/2501/75/20
Z dnia: 2020-09-02, Termin składania ofert: 2020-10-28 10:00

Dostawa urządzeń medycznych: 1. tomografu komputerowego, wraz z adaptacją pomieszczeń. 2. rezonansu magnetycznego, wraz z adaptacją pomieszczeń. 3. aparatu rtg, wraz z adaptacją pomieszczeń.


Części postępowania:
  • 1. Dostawa tomografu komputerowego, wraz z adaptacją pomieszczeń
  • 2. Dostawa rezonansu magnetycznego , wraz z adaptacją pomieszczeń
  • 3. Dostawa aparatu rtg, wraz z adaptacją pomieszczeń
Załączniki: