Postępowanie ZP/2501/77/20
Z dnia: 2020-09-04, Termin składania ofert: 2020-10-02 10:00

Sprzęt medyczny jednorazowy


Części postępowania:
 • 1. P 1- sonda Ryela
 • 2. P 2- rzepki do pulsoksymetru
 • 3. P 3- cewnik do odsysania w układzie zamknietym
 • 4. P 4- kaniula dożylne
 • 5. P 5- miski tekturowe
 • 6. P 6- sterylne osłony na głowicę
 • 7. P 7- igły do penów
 • 8. P 8- kaniula dotętnicza
 • 9. P 9 - szkiełka nakrywkowe
 • 10. P 10 - sterylne pokrowce na kamery
 • 11. P 11- wzierniki uszne jednorazowe
 • 12. P 12 - szczoteczki do chirurgicznego mycia rąk
 • 13. P 13- cewnik urologiczny
 • 14. P 14 - cewniki Dufour
 • 15. P 15 - cewniki FOLEY
 • 16. P 16 - cewnik do podawania tlenu
 • 17. P 17 - zamknięty system do pobierania próbek z drzewka oskrzelowego
 • 18. P 18 - zestaw do zbiórki moczu
 • 19. P 19- cewniki
 • 20. P 20- dreny, sondy, katetery i materiały pomocnicze jednorazowe
Załączniki: