Postępowanie ZP/2501/89/20
Z dnia: 2020-10-16, Termin składania ofert: 2020-11-03 10:00

Dostawa odczynników dla Zakładu Bakteriologii


Części postępowania:
  • 1. P1 - Podłoża do posiewów krwi
  • 2. P2 - Panelowe badania genetyczne
  • 3. P3 - Identyfikacja i lekowrażliwość
  • 4. P4 - Testy identyfikacyjne, szczepy wzorcowe, krążki, E-testy
  • 5. P5 - Podłoża mikrobiologiczne
  • 6. P6 - Badania z zakresu chorób zakaźnych i Western Blot
  • 7. P7 - Akcesoria jednorazowe
  • 8. P8 - COVID 19 (testy antygenowe)
Załączniki: