Postępowanie ZP/2505/95/20
Z dnia: 2020-10-26, Termin składania ofert: 2020-11-12 09:00

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. Modernizacja Pomieszczeń Poradni Specjalistycznych i Podstawowej Opieki Zdrowotnej


Części postępowania:
  • 1. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. Modernizacja Pomieszczeń Poradni Specjalistycznych i Podstawowej Opieki Zdrowotnej