Postępowanie ZP/2501/101/20
Z dnia: 2020-12-01, Termin składania ofert: 2020-12-17 10:00

Wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja i doposażenie oddziałów szpitalnych - Oddział Dziecięcy


Części postępowania:
  • 1. Wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja i doposażenie oddziałów szpitalnych - Oddział Dziecięcy