Postępowanie ZP/2501/107/20
Z dnia: 2020-12-11, Termin składania ofert: 2021-01-13 10:00

Produkty lecznicze


Części postępowania:
 • 1. P1 Żywienie pozajelitowe dzieci
 • 2. P2 Lipegfilgastrim
 • 3. P3 Capecitabine
 • 4. P4 Azacytydyna
 • 5. P5 Rytuksymab
 • 6. P6 Pembrolizumab
 • 7. P7 Amantadyna
 • 8. P8 Ornityna
 • 9. P9 Trastuzumab
 • 10. P10 Umeklidynium + wilanterol
 • 11. P11 Anagrelid
 • 12. P12 Ondansetron
 • 13. P13 Worikonazol
 • 14. P14 Imatynib
 • 15. P15 Epirubicyna
 • 16. P16 Winblastyna
 • 17. P17 Bleomycin
 • 18. P18 Dopęcherzowa szczepionka BCG
 • 19. P19 Woda do wstrzykiwań
 • 20. P20 Żywienie pozajelitowe
 • 21. P21 Lopinawir / rytonawir
 • 22. P22 Lamiwudyna / zydowudyna