Postępowanie ZP/2501/09/21
Z dnia: 2021-02-09, Termin składania ofert: 2021-02-18 10:00

Leki do programu lekowego - leczenie stwardnienia rozsianego


Części postępowania:
  • 1. Fumaran dimetylu
  • 2. Interferon beta 1a