Postępowanie ZP/2501/10/21
Z dnia: 2021-02-24, Termin składania ofert: 2021-03-25 10:00

Dostawa produktów leczniczych do stosowania u pacjentów SSW w Ciechanowie oraz produktów leczniczych stosowanych w chemioterapii.


Części postępowania:
 • 1. P1-Doksorubicyna liposomalnna
 • 2. P2- Fluorouracyl
 • 3. P3-Doksorubicyna
 • 4. P4- Cisplatyna
 • 5. P5- Winorelbina koncentrat
 • 6. P6- Karboplatyna
 • 7. P7- Gemcytabina
 • 8. P8- Docetaksel
 • 9. P9- Cytarabina
 • 10. P10- Folinian wapnia
 • 11. P11- Metotreksat iv
 • 12. P12- Metotreksat po
 • 13. P13- Etopozyd
 • 14. P14- Aprepitant
 • 15. P15- Oksaliplatyna
 • 16. P16- Cyclophosphamid 1000 mg
 • 17. P17- Cyclophosphamid 200 mg
 • 18. P18-Mesna
 • 19. P19- Bortezomib
 • 20. P20- Winorelbina
 • 21. P21- Cetuksimab
 • 22. P22- T- Trastuzumab iv
 • 23. P23- Lapatynib
 • 24. P24- Melfalan
 • 25. P25- Chlorambucyl
 • 26. P26- Topotecan
 • 27. P27- Dakarbazyna
 • 28. P28- Bewacyzumab do stosowania w okulistyce
 • 29. P29- Pertuzumab
 • 30. P30- Paklitaksel
 • 31. P31- Fludarabina iv
 • 32. P32- Rasburicasa
 • 33. P33- Fludarabina po
 • 34. P34- Typiracyl + triflurydyna
 • 35. P35- Panitumubab
 • 36. P36- Bendamustyna 25 mg
 • 37. P37- Bendamustyna 100 mg
 • 38. P38- Sól sodowa fosforanu deksametazonu
 • 39. P39 -Sól sodowa wodorobursztynianiu prednizolonu
 • 40. P40- Kwas ursodeoksycholowy
 • 41. P41-Wincrystyna