Postępowanie ZP/2501/39/21
Z dnia: 2021-04-19, Termin składania ofert: 2021-05-20 10:00

Dostawa produktów leczniczych stosowanych w chemioterapii


Części postępowania:
  • 1. P1-Folinian wapnia
  • 2. P2-Metotreksat iv
  • 3. P3-Typiracyl + triflurydyna
  • 4. P4-Cytarabina
  • 5. P5-Doksorubicyna liposomalna
  • 6. P6-Itopryd
  • 7. P7-Ceftarolina
  • 8. P8-Tobramycyna
  • 9. P9-Saccharomyces boulardii
  • 10. P10-Opatrunki specjalistyczne
Załączniki: