Postępowanie ZP/2501/32.1/21
Z dnia: 2021-06-02, Termin składania ofert: 2021-06-11 10:00

Dostawa aparatury medycznej - powtórzenie z postępowania 2501/32/21


Części postępowania:
  • 1. Urządzenie do suchego rozmrażania osocza świeżo mrożonego
  • 2. Aparat USG z trzema głowicami: brzuszną, transrektalną i liniową do jąder.