Postępowanie ZP/2501/85/21
Z dnia: 2021-07-23, Termin składania ofert: 2021-08-09 10:00

Roboty budowlane, realizowane w ramach zadania st Adaptacja pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Obrazowej polegająca na dostosowaniu pomieszczeń do zakupionego sprzętu.