Postępowanie ZP/2501/23/19
Z dnia: 2019-02-28, Termin składania ofert: 2019-03-25 10:00

powtórzenie nierozstrzygniętych pakietów z postępowania ZP/2501/94/2018 i ZP/2505/10/19


Części postępowania:
  • 1. CYKLOFOSFAMID
  • 2. FLUDARABINA cz. 1
  • 3. FLUDARABINA cz. 2
  • 4. LEKI RÓŻNE
  • 5. MERKAPTOPURYNA
  • 6. ONKO BCG
  • 7. MITOMYCYNA
  • 8. CEFTOLOZAN +TAZOBAKTAM
Załączniki: