Postępowanie ZP/2501/44/19
Z dnia: 2019-05-13, Termin składania ofert: 2019-06-19 10:00

Dostawa urządzeń medycznych w ramach zadania pn. Zakup aparatury medycznej


Części postępowania:
  • 1. Echokardiograf 3D z sondą p/przełykową z wyposażeniem i podłączeniem do informatycznych systemów szpitalnych - szt. 1
  • 2. Zestaw: kardiomonitory - 12 szt. z monitorem centralnym
  • 3. Zestaw do telemetrii (rejestratory 6 szt. + centrala monitorująca z drukarką)
  • 4. Aparat do znieczulania z wyposażeniem - 1 szt.
  • 5. Diatermia chirurgiczna z wyposażeniem 1 szt.
  • 6. Diatermia elektrochirurgiczna z wyposażeniem 2 szt.
  • 7. Bronchoskop optyczny z wyposażeniem 1 szt.
  • 8. Laser okulistyczny z wyposażeniem 1 szt.
  • 9. Unit laryngologiczny z wyposażeniem 1 szt.