1. Postępowanie ZP/2501/47/20
Z dnia: 2020-09-29, Termin składania ofert: 2020-10-14 10:00

Dostawa angiografu, wraz z adaptacją pomieszczeń Pracowni Hemodynamicznej (2 edycja)

2. Postępowanie ZP/2501/87/20
Z dnia: 2020-09-28, Termin składania ofert: 2020-10-19 10:00

Przebudowa pomieszczeń IV piętra budynku głównego SSzW w Ciechanowie, realizowana w ramach zadań: Utworzenie Ośrodka Udarowego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim Ciechanowie oraz Modernizacja i doposażenie oddziałów szpitalnych

3. Postępowanie ZP/2501/86/20
Z dnia: 2020-09-22, Termin składania ofert: 2020-10-12 10:00

Przebudowa Pomieszczeń Oddziału Chirurgii Dziecięcej na Oddział Chirurgii Ogólnej

4. Postępowanie ZP/2501/79/20
Z dnia: 2020-09-08, Termin składania ofert: 2020-09-17 10:00

Produkty lecznicze i wyroby medyczne

5. Postępowanie ZP/2501/78/20
Z dnia: 2020-09-04, Termin składania ofert: 2020-09-14 10:00

DOSTAWA MATERIAŁÓW DO DIALIZY OTRZEWNOWEJ CADO, ADO

6. Postępowanie ZP/2501/77/20
Z dnia: 2020-09-04, Termin składania ofert: 2020-10-02 10:00

Sprzęt medyczny jednorazowy

7. Postępowanie ZP/2501/76/20
Z dnia: 2020-09-04, Termin składania ofert: 2020-09-14 10:00

Implanty do endoprotez stawu biodrowego z akcesoriami

8. Postępowanie ZP/2501/75/20
Z dnia: 2020-09-02, Termin składania ofert: 2020-10-14 10:00

Dostawa urządzeń medycznych: 1. tomografu komputerowego, wraz z adaptacją pomieszczeń. 2. rezonansu magnetycznego, wraz z adaptacją pomieszczeń. 3. aparatu rtg, wraz z adaptacją pomieszczeń.

9. Postępowanie ZP/2501/74/20
Z dnia: 2020-08-21, Termin składania ofert: 2020-08-31 10:00

Dzierżawa ubrań operacyjnych

10. Postępowanie ZP/2501/69/20
Z dnia: 2020-08-13, Termin składania ofert: 2020-08-24 10:00

Dostarczenie endoprotez stawu biodrowego i kolanowego

11. Postępowanie ZP/2501/72/20
Z dnia: 2020-08-06, Termin składania ofert: 2020-08-14 10:00

Dostawa Nabiału

12. Postępowanie ZP/2501/60/20
Z dnia: 2020-08-04, Termin składania ofert: 2020-08-25 10:00

Dostawa wyrobów medycznych z fizeliny

13. Postępowanie ZP/2501/71/20
Z dnia: 2020-08-04, Termin składania ofert: 2020-08-18 10:00

Usługa odbioru, transportu i unieszkodliwiania niebezpiecznych odpadów medycznych i chemicznych.

14. Postępowanie ZP/2501/67/20
Z dnia: 2020-07-29, Termin składania ofert: 2020-08-10 10:00

Dostawa urządzeń medycznych

15. Postępowanie ZP/2501/61/20
Z dnia: 2020-07-22, Termin składania ofert: 2020-07-30 10:00

Produkty do podciśnieniowego leczenia ran - VAC terapia

16. Postępowanie ZP/2501/56/20
Z dnia: 2020-07-13, Termin składania ofert: 2020-08-14 10:00

Dostawa materiałów jednorazowego użytku- obłożeń.

17. Postępowanie ZP/2501/57/20
Z dnia: 2020-07-10, Termin składania ofert: 2020-07-29 10:00

sprzęt medyczny jednorazowego użytku

18. Postępowanie ZP/2501/52/20
Z dnia: 2020-06-17, Termin składania ofert: 2020-07-03 10:00

Sprzęt jednorazowy niezbędny dla O/AiIT

19. Postępowanie ZP/2501/48/20
Z dnia: 2020-06-17, Termin składania ofert: 2020-07-22 10:00

Glikol metoksypolietylenowy epoetyny beta

20. Postępowanie ZP/2501/49/20
Z dnia: 2020-06-15, Termin składania ofert: 2020-06-25 10:00

Dostawa kompletów chirurgicznych jednorazowego użytku ( bluza,spodnie) dla Bloku Operacyjnego wraz z użyczeniem dystrybutora wydającego odzież.

21. Postępowanie ZP/2501/46/20
Z dnia: 2020-06-08, Termin składania ofert: 2020-06-18 10:00

Odczynniki wraz z dzierżawą analizatora dla O. Neonatologicznego

22. Postępowanie ZP/2501/39/20
Z dnia: 2020-05-11, Termin składania ofert: 2020-05-20 10:00

Dostawa wyposażenia dla Zakładu Patomorfologii (powtórzenie)

23. Postępowanie ZP/2501/41/20
Z dnia: 2020-05-06, Termin składania ofert: 2020-05-20 10:00

Dostawa odczynników dla Pracowni Serologicznej.

24. Postępowanie ZP/2501/29/20
Z dnia: 2020-03-30, Termin składania ofert: 2020-04-15 10:00

dostawa materiałów do Pracowni Hemodynamicznej

25. Postępowanie ZP/2501/33/20
Z dnia: 2020-03-25, Termin składania ofert: 2020-04-03 10:00

Dostawa materiałów zużywalnych do endoskopowych operacji zatok, z wykorzystaniem zestawu prod. Olympus Medical System Corp.

26. Postępowanie ZP/2501/31/20
Z dnia: 2020-03-20, Termin składania ofert: 2020-04-03 10:00

Urządzenia do pomiarów FFR i IVUS

27. Postępowanie ZP/2501/16/20
Z dnia: 2020-03-02, Termin składania ofert: 2020-03-12 10:00

Dostawa produktów do chemioterapii

28. Postępowanie ZP/2501/14/20
Z dnia: 2020-02-28, Termin składania ofert: 2020-03-13 10:00

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej, wraz z wymaganymi uzgodnieniami do zadania: Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na wykonanie modernizacji pomieszczeń: Etap I - Modernizacja Oddziału Neurologicznego i Oddziału Chirurgii Ogólnej, Etap II - Utworzenie Ośrodka Udarowego

29. Postępowanie ZP/2501/23/20
Z dnia: 2020-02-27, Termin składania ofert: 2020-03-09 10:00

sukcesywna dostawa materiałów do zespolenia kości

30. Postępowanie ZP/2501/04/20
Z dnia: 2020-02-12, Termin składania ofert: 2020-03-04 10:00

Przebudowa istniejącej Apteki Szpitalnej i Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej w ramach zadania Dostosowanie pomieszczeń Apteki Szpitalnej i Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej do obowiązujących wymagań prawnych

31. Postępowanie ZP/2501/10/20
Z dnia: 2020-02-07, Termin składania ofert: 2020-02-21 10:00

Leki neurologiczne.

32. Postępowanie ZP/2501/09/20
Z dnia: 2020-02-03, Termin składania ofert: 2020-02-12 10:00

leki dla O. Zakaźnego

33. Postępowanie ZP/2501/03/20
Z dnia: 2020-01-23, Termin składania ofert: 2020-02-18 10:00

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie”

34. Postępowanie ZP/2501/01/20
Z dnia: 2020-01-20, Termin składania ofert: 2020-01-29 10:00

Produkty lecznicze

35. Postępowanie ZP/2501/02/20
Z dnia: 2020-01-17, Termin składania ofert: 2020-01-28 10:00

Dostawa leków okulistycznych

36. Postępowanie ZP/2501/147/19
Z dnia: 2020-01-08, Termin składania ofert: 2020-01-20 10:00

Produkty lecznicze z nierozstrzygniętego postępowania 2501/100/19

37. Postępowanie ZP/2501/145/19
Z dnia: 2020-01-07, Termin składania ofert: 2020-01-23 10:00

Dostawa wyposażenia dla Zakładu Patomorfologii

38. Postępowanie ZP/2501/139/19
Z dnia: 2019-12-31, Termin składania ofert: 2020-01-10 10:00

Dostawa kardiowerterów-defibrylatorów (postępowanie powtórzone)

39. Postępowanie ZP/2501/142/19
Z dnia: 2019-12-31, Termin składania ofert: 2020-01-27 10:00

Usługa sprzątania i utrzymania czystości terenów zewnętrznych oraz pielęgnacji terenów zielonych Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie

40. Postępowanie ZP/2501/141/19
Z dnia: 2019-12-17, Termin składania ofert: 2020-01-22 10:00

Dostawa materiałów medycznych do operacji okulistycznych

41. Postępowanie ZP/2501/112/19
Z dnia: 2019-12-13, Termin składania ofert: 2020-01-27 10:00

Dostawa odczynników do rozszerzonej immunochemii dla ZDL.

42. Postępowanie ZP/2501/134/19
Z dnia: 2019-12-03, Termin składania ofert: 2019-12-16 10:00

Dostawa materiałów do przeprowadzania hemodializ

43. Postępowanie ZP/2501/129/19
Z dnia: 2019-11-28, Termin składania ofert: 2020-01-17 10:00

Leki stosowane w chemioterapii

44. Postępowanie ZP/2501/133/19
Z dnia: 2019-11-26, Termin składania ofert: 2020-01-10 10:00

Dostawa odczynników dla Zakładu Bakteriologii

45. Postępowanie ZP/2501/128/19
Z dnia: 2019-11-12, Termin składania ofert: 2019-11-22 10:00

Dostawa leków dla Oddziału Zakaźnego.

46. Postępowanie ZP/2501/111/19
Z dnia: 2019-10-25, Termin składania ofert: 2019-11-12 10:00

materiały do operacji chirurgicznych

47. Postępowanie ZP/2501/109/19
Z dnia: 2019-10-11, Termin składania ofert: 2019-10-29 10:00

Przedmiotem zamówienia jest zakup aparatury medycznej

48. Postępowanie ZP/2501/100/19
Z dnia: 2019-10-03, Termin składania ofert: 2019-11-22 10:00

Dostawa leków dla Apteki Szpitalnej.

49. Postępowanie ZP/2501/107/19
Z dnia: 2019-10-01, Termin składania ofert: 2019-10-10 10:00

Akcesoria do rotablacji

50. Postępowanie ZP/2501/99/19
Z dnia: 2019-09-10, Termin składania ofert: 2019-09-19 10:00

Produkty lecznicze dla potrzeb SSW w Ciechanowie

51. Postępowanie ZP/2501/78/19
Z dnia: 2019-09-10, Termin składania ofert: 2019-10-03 10:00

dostawa odczynników,materiałów kontrolnych,kalibracyjnych,eksploatacyjnych z dzierżawą analizatora do Immunochemii

52. Postępowanie ZP/2501/97/19
Z dnia: 2019-09-09, Termin składania ofert: 2019-09-18 10:00

Dostawa leków dla Oddziału Zakaźnego.

53. Postępowanie ZP/2501/98/19
Z dnia: 2019-09-09, Termin składania ofert: 2019-09-19 10:00

Usługa konsultingowa dla zadania „Modernizacja przestrzeni poradni AOS SSzW w Ciechanowie”

54. Postępowanie ZP/2501/94/19
Z dnia: 2019-09-04, Termin składania ofert: 2019-09-16 10:00

Usługa odbioru, transportu i unieszkodliwiania niebezpiecznych odpadów medycznych i chemicznych.

55. Postępowanie ZP/2501/87/19
Z dnia: 2019-08-19, Termin składania ofert: 2019-08-28 10:00

Akcesoria bariatryczne

56. Postępowanie ZP/2501/84/19
Z dnia: 2019-08-13, Termin składania ofert: 2019-08-27 10:00

Wykonywanie czynności zastępstwa inwestycyjnego przy przygotowaniu oraz realizacji Inwestycji pod nazwą „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie””

57. Postępowanie ZP/2501/85/19
Z dnia: 2019-08-13, Termin składania ofert: 2019-09-12 10:00

sprzęt medyczny jednorazowy

58. Postępowanie ZP/2501/83/19
Z dnia: 2019-08-06, Termin składania ofert: 2019-08-20 10:00

Dostawa wyposażenia dla Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej

59. Postępowanie ZP/2501/80/19
Z dnia: 2019-07-29, Termin składania ofert: 2019-09-06 10:00

Ambulans typu C z wyposażeniem przedziału medycznego.

60. Postępowanie ZP/2501/74/19
Z dnia: 2019-07-17, Termin składania ofert: 2019-08-05 10:00

Dostawa implantów do alloplastyk i realloplastyk stawu biodrowego i kolanowego

61. Postępowanie ZP/2501/81/19
Z dnia: 2019-07-15, Termin składania ofert: 2019-07-24 10:00

Stymulatory serca

62. Postępowanie ZP/2501/71/19
Z dnia: 2019-07-15, Termin składania ofert: 2019-08-14 10:00

Przebudowa Zakładu Patomorfologii

63. Postępowanie ZP/2501/66/19
Z dnia: 2019-07-02, Termin składania ofert: 2019-07-16 10:00

narzędzia bariatryczne

64. Postępowanie ZP/2501/67/19
Z dnia: 2019-07-02, Termin składania ofert: 2019-07-15 10:00

Zestaw narzędzi do laparoskopowej przedniej resekcji odbytnicy

65. Postępowanie ZP/2501/62/19
Z dnia: 2019-06-19, Termin składania ofert: 2019-06-28 10:00

Dostawa leków dla Oddziału Zakaźnego (program lekowy)

66. Postępowanie ZP/2501/59/19
Z dnia: 2019-06-04, Termin składania ofert: 2019-06-14 10:00

endoproteza stawu biodrowego i kolanowego,

67. Postępowanie ZP/2501/57/19
Z dnia: 2019-05-29, Termin składania ofert: 2019-06-07 10:00

Implanty artroskopowe

68. Postępowanie ZP/2501/54/19
Z dnia: 2019-05-27, Termin składania ofert: 2019-06-06 10:00

Odczynniki do analizatora Radiometera

69. Postępowanie ZP/2501/49/19
Z dnia: 2019-05-16, Termin składania ofert: 2019-05-27 10:00

Dostawa leków dla Oddziału Zakaźnego z programu lekowego.

70. Postępowanie ZP/2501/48/19
Z dnia: 2019-05-16, Termin składania ofert: 2019-05-28 10:00

Produkty lecznicze stosowane w chemioterapii

71. Postępowanie ZP/2501/50/19
Z dnia: 2019-05-16, Termin składania ofert: 2019-05-27 10:00

Dostawa materiałów medycznych dla Pracowni Hemodynamicznej

72. Postępowanie ZP/2501/44/19
Z dnia: 2019-05-13, Termin składania ofert: 2019-06-19 10:00

Dostawa urządzeń medycznych w ramach zadania pn. Zakup aparatury medycznej

73. Postępowanie ZP/2501/46/19
Z dnia: 2019-05-07, Termin składania ofert: 2019-05-17 10:00

Implanty i produkty do zabiegów artroskopowych

74. Postępowanie ZP/2501/45/19
Z dnia: 2019-04-26, Termin składania ofert: 2019-05-14 10:00

Dostawa aparatu RTG w ramach zadania Zakup aparatu RTG z ramieniem C dla Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie

75. Postępowanie ZP/2501/33/19
Z dnia: 2019-03-28, Termin składania ofert: 2019-04-19 10:00

Objęcie nadzorem autorskim, modułów Oprogramowania Aplikacyjnego InfoMedica i AMMS

76. Postępowanie ZP/2501/38/19
Z dnia: 2019-03-25, Termin składania ofert: 2019-04-08 10:00

sprzęt medyczny jednorazowy

77. Postępowanie ZP/2501/37/19
Z dnia: 2019-03-20, Termin składania ofert: 2019-03-29 10:00

lek z programu lekowego stwardnienie rozsiane

78. Postępowanie ZP/2501/34/19
Z dnia: 2019-03-19, Termin składania ofert: 2019-04-05 10:00

Roboty budowlane pn. Przebudowa Stacji Dializ w ramach zadania Modernizacja i doposażenie oddziałów szpitalnych

79. Postępowanie ZP/2501/31/19
Z dnia: 2019-03-14, Termin składania ofert: 2019-04-03 10:00

Dostawa materiałów medycznych dla Pracowni Hemodynamicznej

80. Postępowanie ZP/2501/23/19
Z dnia: 2019-02-28, Termin składania ofert: 2019-03-25 10:00

powtórzenie nierozstrzygniętych pakietów z postępowania ZP/2501/94/2018 i ZP/2505/10/19

81. Postępowanie 268/2018/N/Ciechanów
Z dnia: 2019-01-03, Termin składania ofert: 2019-01-01 10:00

Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie https://suprabrokers.pl/node/535 (link odwoławczy)