Postępowanie ZP/2505/59/20
Z dnia: 2020-07-10, Termin składania ofert: 2020-07-17 10:00

Produkty lecznicze stosowane w programie lekowym leczenia przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B


Części postępowania:
  • 1. Lamiwudyna
  • 2. Entecawir
  • 3. Tenofowir