Postępowanie ZP/2505/03/21
Z dnia: 2021-01-15, Termin składania ofert: 2021-01-25 10:00

Dostawa środków ochrony osobistej - w oparciu o art. 6a ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.


Części postępowania:
  • 1. fartuch zabiegowy
  • 2. fartuch urologiczny
  • 3. koszula do operacji dla pacjenta
  • 4. czepek męski
  • 5. czepek damski